KØRELÆRERUDDANNELSEN

Kan du lide at arbejde med mennesker? Og vil du gerne have et selvstændigt job, hvor du selv planlægger din arbejdstid? Så er kørelærer til personbil vist lige et job for dig.


På kørelæreruddannelsen bliver du uddannet til at undervise andre mennesker, der skal tage kørekort. Du kommer til at være i daglig kontakt med forskellige mennesker.


Derfor er det vigtigt, at du har gode pædagogiske evner. Det er også en fordel, hvis du har en god portion tålmodighed.


Jobbet som kørelærer er afvekslende. Det ene tidspunkt underviser du eleverne i teori eller har kørelektioner. Det andet tidspunkt dirigerer du dem på glatbane på køreteknisk anlæg.


Og lønnen er god, især set i forhold til, at det er en kort uddannelse.

BLIV KØRELÆRER  - lær andre det, du kan!


Start på din kørelæreruddannelse nu... Invester i din fremtid!

Hos Byens KØLÆUDD tilbyder vi en professionel kørelæreruddannelse til skræddersyet lige til dig.Hvem kan blive kørelærer?


Næsten alle der har haft kørekort i minimum 3 år. Det er dog en fordel at have kørt i længere tid, da man derved har fået mere rutine i at bedømme færdslen. Det kommer dig til gode i jobbet senere.


Du skal have kørekort til alle kategorier for at kunne blive kørelærer – Det sikrer at du ved hvordan man skal forholde sig i forhold til andre køretøjer, selv om man evt. kun skal være B-kørelærer.


Jobbet som kørelærer er utroligt alsidigt, og meget frit. Du planlægger selv din tid, og så møder du mange nye mennesker hver dag. Positive mennesker der glæder sig til at få et kørekort hos dig.

Øjebliksbillede 35 (21-11-2021 22-01)
263846099_232127539045928_3220717627575326885_n
IMG_5578
forsidefokusbg
forsidecontentbg1

INFO- MØDE om kørelæreruddannelsen​

 

Vi holder et uforpligtende introduktionsmøde efter aftale 2022,

Mødet starter kl 19.00 - 21.00.


Mød op og hør hvad og hvordan uddannelsen forløber. Vi giver kaffen og småkagerne, så det koster ingenting og du forpligter dig ikke til noget som helst. Vi håber naturligvis altid, at vi kan samle nogle gode kørelærer-aspiranter.


Tilmelding til intro-mødet skal ske på 52402310/ 60704876Selve uddannelsen er programsat til start midt i februar 2022, kl 18.00, men ændringer kan forekomme.


Kort vej til job


Som kørelærer får du god jobsikkerhed. Der mangler kørelærere i Danmark blandt andet på grund af en høj gennemsnitsalder.


De fleste kørelærere etablerer sig som selvstændige med deres egen køreskole. Andre bliver ansat hos en større køreskole eller i en uddannelsesinstitution. Nogle vælger at have kørelærerjobbet ved siden af et andet job, da man kan lægge timerne om aftenen og i weekenderne.Adgangskrav til kørelæreruddannelsen


For at tage kørelæreruddannelsen til personbil skal du opfylde disse krav:


 • Du skal være fyldt 24 år.
 • Du skal have kørekort til kategori A (motorcykel), B (almindelig bil), C (lastbil) og C/E (lastbil + anhænger).
 • Du må ikke i de seneste to år have været frakendt eller inddraget førerretten.
 • Du må ikke være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde fare for misbrug af stillingen som kørelærer.
 • Du skal have gennemført et pædagogisk undervisningsforløb. Forløbet skal have en varighed af mindst 120 undervisningstimer.


Hvis du har pædagogisk erfaring, kan du søge merit hos Færdselsstyrelsen. (Dette krav stilles ikke til nuværende godkendte kørelærere).


Bemærk! Du starter med at tage din kørelæreruddannelse til kategori B (personbil).

Derefter kan du fortsætte med kørelæreruddannelsen til motorcykel samt storvogn.


Kørelærergodkendelsen gælder i 5 år. Derefter skal den fornyes med et 5-dages kursus.Den bedste undervisning


Kørelæreruddannelsen er opdelt i to dele: en teoretisk og en praktisk del.Du skal under din uddannelse bl.a. lære:


 • Teori og teoriprøve
 • Undervisningsplanens opbygning og systematik
 • Lære at undervise i teorilokale
 • Lære at undervise i skolevognen
 • Lære at undervise elever på manøvrebane & køreteknisk anlæg.
 • Lære om mekanisk fysik
 • Lære indholdet om og forstå færdselsloven.


Du skal minimum følge 2 hold til teori undervisningen af almindelige. elever, men må gerne følge flere.

Du skal minimum på øvelsesplads og køreteknik 1 gang af hver, men du kan frit komme med på alle de hold du har lyst. Det koster ikke ekstra.
Forprøven:


Første modul er den teoretiske del, hvor du skal lære om udarbejdelsen af undervisningsplan og diverse undervisningsmateriale samt kørekortbekendtgørelsen og færdselsloven.


Alt dette er inkluderet i teoriundervisningen.

Der er undervisning en gang om ugen i 4-6 timer i tidsrummet 16-22. 

Modulet afsluttes med en forprøve på den teoretiske del, som skal bestås før du kan komme videre til den afsluttende prøve af din kørelæreruddannelse.


Forprøven afholdes medio maj/ juniAfsluttende prøve:


Andet modul består af videreformidling af det, du har lært i første del. Det vil sige, at du nu skal øve dig i at formidle din viden videre til dine elever.


Det samme sker ved praksis del af undervisningen, som foregår i skolevognen. Her skal du overføre den teoretiske viden til praktisk udførelse.


Modulet og dermed uddannelsen, afsluttes med den endelige kørelærereksamen, hvor du skal kunne redegøre for alt det, du har lært. Både gennem vores tid sammen, men lige så meget for det, du har lært på det pædagogiske kursus, som du har gennemført inden uddannelsen til kørelærer.


Den afsluttende prøve afholdes medio nov/ dec.

Det tager 8-12 mdr at blive kørelærer til personbil.

   - lær andre det, du kan!

BLIV KØRELÆRER

Hvad koster uddannelsen?


Prisen for at blive kørelærer til personbil afhænger af, hvor i landet du tager uddannelsen og kan variere meget. Vores priser ligger fornuftigt på markedet - ikke billigst, heller ikke dyrest.


Den angivne pris er momsfri, da du ikke skal betale moms på kørelæreruddannelsen.Forprøve + Afsluttende prøve  14.500 + 24.500 kr.
Derudover skal du regne med udgifter for det 120 timers Almen Voksen Pædagogiske forløb (avg), hvis du ikke har det i forvejen.


Uddannelsen til kørelærer er en økonomisk investering i dit fremtidige arbejdsliv.Tilmeld dig nu,- start på din fremtid!

 

Har dette givet anledning til spørgsmål, eller er du nysgerrig efter at høre mere om uddannelsen, priser, betaling eller andet, er du meget velkommen til at kontakte os på 52402310 / 60704876 - vi glæder os til at hjælpe dig med det, vi kan!


                                                       

                                                                               

                                    LÆS MERE HER >>>>