SPIRITUSKØRSEL

Som alle forhåbentlig er klar over, så er promillegrænsen på 0,5. Hvad folk oftest ikke ved er, at man godt kan blive anholdt og dømt for spirituskørsel uden at ens promille er over 0,5. Dette kan ske, hvis politiet vurderer, at vedkommende ikke kan fører køretøjet på ordentlig vis.  

En sådan dom får ofte store konsekvenser for folk.

Men husk at det ikke kun er personen selv, som det går ud over.

Det rammer især også familien.


Hvis en personen vælger at køre spirituskørsel flere gange, og personen flere gange bliver taget med en høj promille, ja så falder hammeren hårdt. Kørekortet bliver frakendt i allermindst tre år - plus man får en fængselsstraf.

Alkohol må siges at have den allerstørste indflydelse på risikoen for ulykker i trafikken. Rent statistisk er spirituskørsel skyld i hver 4 dræbte i trafikken.


Hver 6 kvæstede i trafikken kan også skyde skylden på alkohol. Hvis man overhovedet kan sige, at noget er positivt i denne sammenhæng, så er det, at to ud af tre dræbte og kvæstede er spritbilisten selv.

Spirituskørsel – Hvordan stopper man dem nemmest?

Hvis det er muligt, så husk at planlægge jer ud af problemerne. Derved undgår man ubehagelige situationer senere på aftenen. Derfor er det bedste og mest forbyggende råd, at man på forhånd skal aftale, hvem der kører hjem. Hvis ingen vil eller der er tvivl, så lad bilen stå derhjemme.


Hvis uheldet er ude, og man ser nogle, som vil køre hjem selvom de har drukket så grib ind. Det kan ofte være meget svært, men gør det, det kan i sidste ende rede menneskeliv.

Du kan stoppe en spritbilist ved at:

 • Fortæl vedkommende, som har drukket, at du ikke vil have at hun eller han kører.
 • Husk at alliere dig med venner og familie, jo flere i er, jo nemmere er det at virke overbevisende. På denne måde kan i også støtte hinanden.
 • En meget nem løsning er at tilbyde vedkommende en overnatning.
 • En mulighed er også at ringe efter en taxi. Hvis vedkommende ikke har penge så lån personen pengene.
 • Hvis du ikke selv har drukket, så kan du blot give vedkommende et lift.
 • En sidste udvej er at melde vedkommende til politiet. Husk at man altid kan melde folk anonymt.

Spirituskørsel straf

Straffen man modtager for spritkørsel afhænger af, hvor høj ens promille er. Straffen afhænger også af hvor mange gange du har kørt spritkørsel. Spirituskørselens straf er selvfølgelig derfor højere jo flere gange og jo  højere ens promille er.

Spirituskørsel straf – Første gang du kører spritkørsel:


Første gang at man bliver taget for spritkørsel,  bliver ens kørekort frakendt enten betinger eller ubetinget.


 • Hvis ens promille er mellem 0,5 og 1,2  får man en betinget frakendelse.
 • Hvis ens promille er over 1,2  får man en ubetinget frakendelse i mindst 3 år.
 • Man får også en bøde, og man kan også risikere fængselsstraf.
 • Hvis ens promille er mellem 0,5 og 2,  så kommer bøden til at svarer til din netto månedsløn ganget med din promille.
 • Hvis ens promille over 2,0 så får man 20 dages ubetinget fængsel og en bøde, som svarer til din netto månedsløn.
 • Man skal også i gennem et Alkohol, narko & trafikkursus, som man selv skal betale. Kurset koster 3.200 kroner og tager omkring 4 gange 2 ½

Bliver man taget for spirituskørsel to gange på under tre år, hvor ens promille begge gange er over 1,21, så konfiskerer politiet ens bil. I denne situation har man ingen mulighed for at få den tilbage igen. I nogle situationer vælger man at kontakte arbejdsgiver og underretter denne om sagen. Det gælder arbejde, hvor kørsel er en stor del af jobbet som for eksempel taxa chauffører og sælgere.

Alkohols påvirkning på dig i trafikken

Her er nogle at de vigtigste egenskaber, som man mister eller forværre, når man drikker alkohol.


Ens øjne bliver dårligere og derved også ens syn. Derfor ser man langt dårligere især i mørke og tåge. Hvis man bliver blændet af lyset fra en modkørende bil, går der meget længere tid før, at man får sit normale syn tilbage. Det vil sige, at man i et stykke tid er til ekstrem fare for andre.


Alkoholen påvirker også ens syn på den måde, at det bliver sværere at se, hvad der sker i udkanten af det område, som man fokusere på.  I de situationer, hvor man har drukket rigtig meget alkohol, kan man have svært overhovedet at fokusere.


Ens reaktionsevne bliver også påvirket af alkohol. Ens reaktionsevne bliver  nemlig væsentlig langsommere. Trafikken er sted, hvor det er et must at kunne reagere hurtigt. Hvis man er påvirket af alkohol, skal man derfor meget længere tid til at reagere, hvilket gør én en meget farligere trafikant.


Sammen med ens reaktionsevne  bliver ens bevægelser også forringet. Dette gør, at man bliver mere klodset . Dette kommer især til syne når man skal dreje og bremse.  Man får også sværere ved at styre uden om andre mennesker i trafikken.


Alkoholen påvirker også ens hukommelse, hvilket selvfølgelig gør at man bliver mere glemsom. Dette kan for eksempel betyde, at man glemmer at bruge spejlene, hvilket kan få store konsekvenser især for cykelister. Det kan også betyde, at man glemmer at blinke eller overser en vigepligt.

ANT Kursus

ANT kurset skal tages af:


Folk der, efter ubetinget eller betinget frakendelse af kørekortet på grund af spirituskørsel, gerne vil generhverve deres kørekort. Dette gælder også folk, som følge af spirituskørsel, har fået pålagt kørselsforbud af politiet.


D. 1 september 2005 blev loven skærpet sådan, at folk med en betinget eller ubetinget frakendeles af kørekortet på grund af spirituskørsel, skal gennemfører et ANT kursus, for at må starte på at tage deres kørekort igen.  ANT kurset koster 3.200 kroner og tager  4 gange 2 ½ time. De 4 moduler er fordelt over 4 uger, og udbydes af Regionerne. Derfor kan du også frit vælge hvorhenne i landet, at du ønsker at tage et ANT kursus henne.ANT kursus – hvad indeholder det?

Et ANT kursus går ud på,  at give deltagerne bedre vaner, sådan at alkohol og bilkørsel ikke blandes.


Emner som ANT kurset berører:

 • Alkohols påvirkning på mennesket  både fysiske og psykiske.
 • Omkostninger ved spirituskørsel både de fysiske, psykiske og sociale.
 • Statistik omkring hvem og hvor mange der kører spirituskørsel.
 • 
Hvilke højrisikosituationer spirituskørsel frembringer
 • 
Behandlingsmuligheder for alkohol
 • 
Orientering omkring teoriprøve og den praktiske køreprøve.

 

Man kan tidligst starte på ANT kursus 3 måneder før, at ens frakendelsesperiode udløber.

Hvis man ”kun” har fået et kørselsforbud eller en betinget frakendelse af kørekortet, så kan man starte på sit ANT kursus, når der er ledig.


Husk at man ikke kan tilmeldes teoriprøve eller den praktiske prøve, før at man har gennemført et ANT kursus.


Kursusbeviset udleveres på den sidste modul af ANT kurset, herefter skal beviset afleveres ved tilmelding til teoriprøve på Borgerservice.

Narkotika og kørsel

I følge den nye bekendtgørelse omkring undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori B ( almindelig bil ) , skal eleven have viden om følgende forhold:


1)  Indtager man bevidsthedspåvirkende stoffer (narkotika og visse typer medicin), påvirker det evnen til at køre bil og forøger risikoen for trafikulykker.


2)  Hvis man indtager forskellige narkotiske stoffer eller blander narkotiske stoffer med alkohol, kan virkningen på personen være uforudsigelig, men ulykkesrisikoen vil under alle omstændigheder være stærkt forøget.


3)  Det er ulovligt at køre bil eller blot forsøge det, hvis man har indtaget bevidsthedspåvirkende stoffer, som er farlige for færdselssikkerheden.


4)  Ved indtagelse af bevidsthedspåvirkende medicin i strid med lægens ordination kan man omfattes af reglerne om kørsel med bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet.


5)  Ved påvisning af bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet straffes man første gang med bøde og ubetinget frakendelse af førerretten (svarende til straffen for at køre med en alkoholpromille på 1,21).


6)  Sanktionerne for kørsel med bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet skærpes væsentligt i gentagelses tilfælde.


7)  Det er forbudt at overlade bilen til en person, der har indtaget bevidsthedspåvirkende stoffer.


8)  Politiet kan til enhver tid kræve, at føreren afgiver spyt- eller svedprøver eller lader sine øjne undersøge.


Citeret fra: Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Nr. 1421. 28. november 2011.

Medicin, sygdom og kørsel


I følge den nye bekendtgørelse omkring undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori B ( almindelig bil ) , skal eleven have viden om følgende forhold:


1)  Man må ikke køre bil eller forsøge på det, hvis man ikke kan gøre det på fuldt betryggende måde, fordi man er syg, træt eller har fået medicin eller er påvirket af opstemmende eller bedøvende midler.


2)  Opfattelses- og reaktionsevnen svækkes, hvis man er syg eller har indtaget nerve- eller sovemedicin, stærke hoste- eller smertestillende midler eller medicin mod allergi, køre- og søsyge eller lignende.


3)  Medicinens sløvende virkning forstærkes kraftigt, hvis man samtidig indtager alkohol.


4)  Medicin, der kan nedsætte opmærksomheden og reaktionsevnen, er oftest mærket med rød trekant, men man bør i øvrigt rådføre sig med sin læge eller apoteket om medicinens indflydelse på køreev
nen.


5)  Opfattelses- og reaktionsevnen påvirkes af både legemlig og psykisk træthed (fx stress), og man skal 
derfor alvorligt overveje at lade bilen stå, hvis man ikke har sovet nok om natten eller skal hjem efter en lang dag med særligt anstrengende arbejde. Tilsvarende gælder, såfremt man er påvirket af en sindsbevægelse (fx traumatiske oplevelser).


6)  Mange bilister er tilbøjelige til at overvurdere egne kræfter ved at køre længere strækninger på tids- punkter, hvor man plejer at slappe af, hvile eller sove.


7)  Hvis en læge ved en undersøgelse, som politiet har anmodet om, vurderer, at man ikke er i stand til at køre på fuldt betryggende måde, afhænger straffen af påvirkningsgraden (let, middel, svær eller beruset). Man straffes på samme måde som ved spirituskørsel.


8)  Det er forbudt at overlade bilen til en person, der på grund af sygdom, træthed eller indtagelse af medicin eller lignende ikke er i stand til at føre bilen på fuldt betryggende måde.Citeret fra: Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Nr. 1421. 28. november 2011.